Tập trung vào EEAT

Tập trung vào EEAT, từ update core tháng 3 tôi thấy có 2 loại EEAT trong SEO. Loại đầu tiên là các yếu tố:
– Tối ưu trang author,
– Hồ sơ mạng xã hội của các tác giả,
– Schema của tác giả,
– Schema page, site,
– Entities…
Cụ thể khi bạn hoạt động trong những lĩnh vực liên quan đến YMYL như y tế, sức khỏe, tài chính… bạn sẽ cần phải xác minh những kiến thức kinh nghiệm, uy tín của mình để Google hiểu và đánh giá nội dung sâu hơn. Nói vậy không có nghĩa những ngành nghề khác như kinh doanh dịch vụ gửi hàng đi new zealnad, dịch vụ sửa chữa…thì bạn không cần EEAT.
Loại EEAT thứ hai là hồ sơ backlink của site, cụ thể hơn, lưu lượng truy cập liên quan từ các từ khóa liên quan đến một trang liên kết với những từ khóa đó.
Backlink này không chỉ là loại liên kết mạnh nhất, dẫn đến tăng xếp hạng mạnh mẽ. Mà đồng thời còn thiết lập EEAT.
Do đó, nếu gần đây site gặp tình trạng giảm traffic đột ngột thì không chỉ do cập nhật nội dung hữu ích, chuyên môn tác giả mà còn ở hồ sơ backlink có các liên kết phù hợp với các tiêu chí như ở trên hay không.