“Tăng 80% traffic trong 2 tháng với Topical Relevance”

 • Tất cả những gì tụi mình làm trên trang web này đều là White Hat SEO và cũng là một trong những Case Study đầu tiên mà team mình quyết định chia sẻ để mọi người có một cái nhìn rộng hơn về Topical Relevance.
 • Trong dự án lần này tụi mình không chỉ áp dụng mỗi Topical Relevance mà thêm những yếu tố khác (sẽ đề cập trong bài viết).
XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ:
 • Trang web này là một doanh nghiệp tổng hợp giữa Ecommerce, SaaS và bài blog bổ trợ cho dịch vụ của trang.
 • Trang web rank khá tốt khi chỉ có tầm 30 bài blog bổ trợ nhưng lại rank hầu hết cho các trang product và product category.
 • Trang rank chủ yếu nằm ở trang 3 đến trang 5 của Google.
NHỮNG TASK THỰC HIỆN:
Vì plan trong 2 tháng nên mình sẽ nói rõ hơn về thời gian thực hiện từng task:
Tháng đầu:
 • Xác định những keyword đang rank từ top 4-10 (almost ranking) để tối ưu hóa (sẽ nói trong phần Quy trình)
 • Làm lại keyword research để có thể cover hết topic
 • Siloing and Internal Linking theo mô hình Topical Relevance
 • Kiểm soát internal linking trên toàn trang để không bị over-optimization
 • Xác định những trang đang rank trang 2-3 để làm On-page optimization (Tối ưu hóa On-page)
Tháng 2:
 • Kiểm tra lại Technical SEO trên trang web (404 errors, Indexing và Site Speed Optimization)
QUY TRÌNH:
Tháng đầu:
 • Đối với những trang đang rank top 4-10 mình có 2 cách để tối ưu hóa:
 1. Viết 1 sub-topic xoay quanh bài chính rồi link tới bài cần rank (Mình khuyên là có ít nhất 4 bài viết bổ trợ cho mỗi bài)
 2. Gửi 1 backlink tới bài cần rank
 • Về phần keyword research thì mình đã xem lại bộ keyword research cũ và áp dụng tính năng “Also Rank For” của Ahrefs để bổ sung từ khóa cho bộ keyword cũ
 • Sau đó tạo 1 file Google Sheets về Internal Linking Management để quản lý ratio giữa Targeted Keyword Anchor, Phrase Keyword Anchor, Brand Keyword Anchor và Misc Keyword Anchor
 • Đối với những trang rank trang 2-3 thì mình tiến hành làm lại outline bài viết và rewrite lại bài viết theo SurferSEO để ra được content chất lượng hơn
Tháng 2:
 • Thực ra trong tháng 1 mình bị lẹm thời gian qua hơn 2 tuần vì có quá nhiều bài cần tối ưu
 • Nên thực chất thì mình giải quyết các vấn đề về 404 errors và Indexing ngay trong tuần đó
 • Còn tuần cuối cùng (cũng chính là tuần trước) mình dùng WP Rocket để làm Site Speed Optimization nên mình chưa thể xác định Site Speed có ảnh hưởng lớn đến ranking hay không (mình sẽ cập nhật điều này trong 2 tuần tới)

Tuy nhiên mình khá hài lòng với Site Speed khi kết quả của Mobile đi từ 15 – 67 và của laptop đi từ 50 – 98

KẾT QUẢ:
 • Những trang rank từ top 4-10 nhảy vọt lên vị trí top 1-3
 • Những trang rank trang 2-3 hầu hết nhảy vọt lên trang nhất
 • Traffic từ 7k – 11k (theo Google Analytics)
 • Total Impression trong 3 tháng từ 700k – 1.07M (theo Google Search Console)
 • Traffic Value hiện tại là $4.5k (theo Ahrefs)
FAQS:
Trang web target ở đâu?

Mỹ

Tuổi thọ của trang web?

3 năm, 67 ngày

DR của trang?

57 (theo Ahrefs)