Tag video seo cơ bản

YouTube SEO

bởi HọcSEO.vn · Cập nhật ngày 28 tháng 2 năm 2017 Chúng tôi đã phân tích 1,3 triệu video trên YouTube để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của công cụ tìm kiếm của YouTube. Cụ thể, chúng tôi đã xem xét mối tương quan giữa các yếu tố x