Nên đăng tiktok giờ nào thì ưu tiên hiển thị

🔍 Khung giờ đăng TikTok nhiều tương tác nhất cho các ngày trong tuần:

– Thứ Hai: 6:00 sáng, 10:00 sáng, 10:00 tối

– Thứ Ba: 2:00 sáng, 4:00 sáng, 9:00 sáng

– Thứ Tư: 7:00 sáng, 8:00 sáng, 11:00 tối

– Thứ Năm: 9:00 sáng, 12:00 trưa, 7:00 tối

– Thứ Sáu: 5:00 sáng, 1:00 chiều, 3:00 chiều

– Thứ Bảy: 11:00 sáng, 7:00 tối, 8:00 tối

– Chủ nhật: 7:00 sáng, 8:00 sáng, 4:00 chiều

🔍 Thời điểm ít tương tác nhất nếu đăng bài trên TikTok. Đây cũng là các khung giờ mà những công ty dịch vụ tuyển dụng nhân sự hr.com.vn hạn chế đăng tải nhất.

– Thứ Hai: 11:00 sáng đến 9:00 tối

– Thứ Ba: 10:00 sáng đến 12:00 sáng

– Thứ Tư: 9:00 sáng đến 10:00 tối

– Thứ Năm: 1:00 chiều đến 6:00 chiều

– Thứ Sáu: 4:00 chiều đến 4:00 sáng

– Thứ Bảy: 12:00 trưa đến 6:00 chiều

– Chủ nhật: 5:00 chiều đến 6:00 sáng