Các template kế hoạch SEO

Trạng thái Kiểm tra thông số website Trạng thái URL
Không được xếp hạng Page Rank (theo Ahrefs) chưa tối ưu Thêm từ khóa thương hiệu trong URL Trang Chủ.
1 Domain Authority (theo Moz.com) non www Thống nhất www hay non www tên miền
1 Page Authority đã sử dụng Sử dụng dấu ” – ” trong URL..
89 Số lượng Google Index không có Xử lý URL trùng lặp, hệ thống có hiện tượng phát sinh URL không cần thiết
Đã cài SSL Kiểm tra tính an toàn website chưa có Chứa từ khóa SEO ( Ưu tiên vị trí từ khóa SEO)
website mới Kiểm tra ảnh hưởng thuật toán trên website( Các thuật toán trước) tốt URL chữ thường, không dấu
1 backlink Kiểm tra hệ thống backlink website có phân cấp, phân cấp tùy biến Cấu trúc và phân cấp URL hợp lý ( tối đa 3 cấp,URL thân thiện …)
Kiểm tra link gãy, 404 trên site. Khắc phục
Xem xét từ khóa Page Title
Xem chi tiết trong bảng từ khóa Tiến hành nghiên cứu từ khóa theo mục tiêu của bạn. Sản phẩm hay dịch vụ chủ đạo mà người dùng sẽ hướng đến. Đang tùy biến, chưa tối ưu Giới hạn tiêu đề dưới 70 ký tự
Xem chi tiết trong bảng từ khóa Tiến hành nghiên cứu và xác định đối thủ cạnh tranh thông qua các từ khóa ( Tối ưu hóa website, nội dung, hình ảnh, backlink …) Chứa từ khóa chính của landing page
Xem chi tiết trong bảng từ khóa Tập trung vào từ khóa hay cụm từ khóa chính. Đang tùy biến Thống nhất cấu trúc tiêu đề page ( sản phẩm, danh mục, tin tức, phân trang …)
Xem chi tiết trong bảng từ khóa Xác định nhóm từ khóa phụ cho mỗi nhóm từ khóa chính. Đang tùy biến Xử lý page thiếu tiêu đề, trùng lặp tiêu đề, tiêu đề ngắn, dài.
Xem chi tiết trong bảng từ khóa Phân nhóm từ khóa theo nhóm ( cạnh trạnh, từ khóa ngắn, từ khóa dài) Đang tùy biến Không nhồi nhét từ khóa trong tiêu đề
Xem chi tiết trong bảng từ khóa Xây dựng KPIs cho từ khóa theo mỗi giai đoạn.
Page Descrtiption
Page Load Time chưa tối ưu Giới hạn mô tả meta description từ 100 -155 ký tự
Chậm Thời gian load time dưới 3 giây. chưa tối ưu Chứa từ khóa chính và từ khóa phụ của landing page
Chưa tối ưu Hình ảnh kích thước phù hợp (đề nghị: 325 x 550 pixel). chưa tối ưu Thống nhất cấu trúc meta description page ( sản phẩm, danh mục, tin tức, phân trang …)
Chưa tối ưu Sử dụng định dạng .gif, .jpg hoặc .png cho hình ảnh chưa tối ưu Xử lý page thiếu meta description, trùng lặp meta description, meta description ngắn, meta description dài.
Chưa có quyền quản trị Giảm thiểu Plugin, Falsh, JS cho trang web. chưa tối ưu Không nhồi nhét từ khóa trong meta description
Sử dụng Google PageSpeed Insights
Tốc độ tải trang trên máy tính: 36
Tốc độ tải trang trên điện thoại: 9
Page KeyWords
chưa tối ưu Mô tả meta keywords: 1 từ khóa chính + 4 từ khóa phụ
chưa tối ưu Kiểm tra xử lý page chưa tối ưu hay thiếu meta keywords
File Robots
Đã có Kiểm tra đã có File Robots Meta Tag
Đang tùy biến theo YoastSEO Kiểm tra cấu trúc File Robots đúng hay chưa ? chưa có Meta property
Đang tùy biến theo YoastSEO Kiểm tra sự điều hướng File Robots chưa có Thẻ lang
Đang tùy biến theo YoastSEO Kiểm tra thẻ Meta Robots trên tất cả các trang chưa có Author
chưa có Geo Meta Tags
File Sitemap chưa có Facebook Opengraph
Đã có Kiểm tra đã có File Sitemap.
Đang tùy biến theo YoastSEO Kiểm tra cấu trúc File Sitemap đúng hay chưa ? Mobile
Đang tùy biến theo YoastSEO Submit Sitemap vào Webmaster Tools. đang bị tùy biến Website Mobile
không Giao diện Website Mobile hỗ trợ tốt người dùng ?
Hình ảnh cần kiểm tra trong Google Search Console Website Mobile thân thiện với Google
Chưa tối ưu Tối ưu hóa URL hình ảnh. đang bị tùy biến Tối ưu URL Website Mobile
Chưa tối ưu Mô tả thẻ alt hình ảnh. ( Xử lý hết hình ảnh chưa mô tả hay chưa tối ưu) Sử dụng thiết kế Responsive
Chưa tối ưu Tối ưu hóa tên hình ảnh. ( Xử lý hết hình ảnh chưa mô tả hay chưa tối ưu) 9 Tốc độ Load Page Mobile
Chưa tối ưu Chất lượng hình ảnh.
>700px Kích thước hình ảnh. Liên Kết Nội
chưa tối ưu Từ khóa xung quanh hình ảnh. chưa tối ưu mật độ liên kết nội bộ
chưa tối ưu Liên kết theo từ khóa SEO trong Page
chưa tối ưu Điều hướng hợp lý
Tools chưa kiểm tra được Kiểm tra thuộc tính dofollow và nofollow liên kết
thêm vào khi có quyền quản trị Cài đặt Google Analytsis
thêm vào khi có quyền quản trị Cài đặt Webmater Tools Liên Kết Ngoại
thêm vào khi có quyền quản trị Cài đặt DMCA 2 số lượng liên kết ngoại
SEO Quake 0% dofollow Sử dụng thuộc tính nofollow cho các liên kết ngoại không cần thiết
Mozbar
Khác Heading
chưa tốt H1: 1 mô tả H2 cho một page ( chứa từ khóa chính)
Nội dung chưa tốt H2: 5 -7 mô tả H2 cho một page ( Chứa từ khóa chính và mở rộng)
kém Ký tự khoảng 300 -500 ký tự chưa tốt H3: 10 – 15 mô tả H3 cho một page
tốt Tỉ lệ text khoảng 20-80% H4, H5 tùy biến
chưa tối ưu Mật độ từ khóa dưới 3%
chưa tối ưu Tối ưu hóa title page, meta description, meta keywords Server
chưa tối ưu Tối ưu hóa tiêu đề ( chứa từ khóa chính) Server đặt tại Việt Nam
chưa tối ưu Tối ưu hóa nội dung body ( phân bổ từ khóa, in đậm, xây dựng liên kết nội …)
chưa tối ưu Tối ưu hóa hình ảnh Social
Tối ưu hóa video đã cài Cài đặt tiện ích chia sẻ mạng xã hội
chưa tối ưu Tối ưu hóa liên kết nội bộ đã cài Fanpage
chưa tối ưu Tối ưu hóa liên kết ngoại Kênh Video Youtube
Twitter
Page 404 zalo Khác
Website có page 404 chưa ?
Page 404 có thân thiện với người sử dụng ?

 

Link tải :

https://drive.google.com/drive/folders/1F90a1_p_ogFX-XSDMl1lq4MxY8jwmeG8?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR33tw36wcVgGbKhCkfqLfbtMBWm-HICmPclj5qJDQ3P2-sole9Kz-LKKVY_aem_ATpZfFEci4R6XX81Ef4f5Qp4cGe0uCpZP9p9tzkeoBL0snctRBHyHjYrcwcP2TGemAnxK92MvNafjR5JX3gd_miP
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1At9Enhnp145AsSE2tRkT6rqZDvq6kx6-Oiyov3lkRdQ/edit#gid=1245276388
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RWQNE90FW8X9kkxv2Ng-w9GgW1l_J0Iz/edit#gid=703894946
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nXROWi0rbT6P7uhPWLT5dcYi-MJiWcAp/edit#gid=229671777
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19d80Qx8Hqe040vDHthBsdet5rK4kpmdv/edit#gid=235198492